Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

Введення

Прочитайте офіційний опис

Історія Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини починається з 1929 року, коли постановою ЦВК УРСР було прийнято рішення про відкриття в Гомелі агропедагогіческого інституту. За роки існування інститут підготував для різних галузей народного господарства близько 13000 висококваліфікованих фахівців, були досягнуті значні успіхи в сфері науки. Сьогодні Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини - це найбільший науково-дослідний і навчальний центр, по праву отримав визнання у вітчизняній та світовій науковій громадськості. Найстаріший вуз регіону став справжнім інтелектуально-культурним ядром Білоруського Полісся. Науковий потенціал ГГУ ім. Ф. Скорини досить солідний. Загальна чисельність працюючих 1487 людини, у тому числі професорсько-викладацький склад (ППС) (без сумісників) - 678. У числі ППС і науковців 40 докторів, 31 професор, 250 кандидата наук, 209 доцента. Серед докторів наук п'ять членів-кореспондентів НАН Білорусі (А.В.Рогачев, Л.А. Шеметков, А.Н. Сердюков, Г.Г. Гончаренко, В.Ф. Багінський). Резервом наукових та викладацьких кадрів є аспірантура (56 спеціальностей) і докторантура (5 спеціальностей). З 2004 року відкрито магістратуру. В університеті діє 4 ради із захисту дисертацій за 6 спеціальностями, у тому числі один докторський.

Перегляд Бакалаври »

Програми

Цей навчальний заклад також пропонує:

Bachelor

бакалавр в фахівець - географія / геоолгія

Навчання в університеті / на кампусі Стаціонарна форма навчання Заочна та вечірня форма 4 - 5 років September 2018 Білорусь Гомель + 1 більше

Спеціаліст призначений: для роботи в науково-дослідних інститутах, проектних і науково-виробничих організаціях, установах і підприємствах [+]

Спеціальність: Географія (напрямок - науч- но-педагогічна діяльність)

спеціалізації:

Географія туризму та екскурсіон- ний менеджмент Географія грунтів, земельні ресур- си, меліорація Раціональне природокористування та охорона природи

Кваліфікація: Географ. викладач географії

Термін навчання: 4 роки, денна форма отримання освіти

5 років, заочна форма отримання освіти (заочний факультет)... [-]


спеціаліст - біологія

Навчання в університеті / на кампусі Стаціонарна форма навчання Заочна та вечірня форма 4 - 5 років September 2018 Білорусь Гомель + 1 більше

Спеціаліст призначений: для роботи у всіх видах середніх і середніх спеціальних навчальних закладів в якості викладача біології та хімії; в науково-дослідних [+]

Спеціальність: «Біологія» (напрям - науково-педагогічна діяльність)

Спеціалізації: Ботаніка, Геоботаніка, Зоологія, Фізіологія людини і тварин, Біохімія

Кваліфікація: Біолог.Викладач біології та хімії

Термін навчання: 4 роки, денна форма одержання освіти

5 років, заочна форма одержання освіти (заочний факультет)

Спеціаліст призначений: для роботи у всіх видах середніх і середніх спеціальних навчальних закладів у якостве викладача біології та хімії; в науково-дослідних, науково-виробничих, виробничих установах і підприємствах усіх форм власності, заповідниках, ботанічних і зоологічних садах, спеціалізованих та природознавчих музеях, біологічностанціях і центрах. ... [-]


спеціаліст - економіка

Навчання в університеті / на кампусі Стаціонарна форма навчання Заочна та вечірня форма 4 - 5 років September 2018 Білорусь Гомель + 1 більше

Спеціаліст призначений: для роботи в органах державного управління та регулювання зовнішньоекономічної діяльності; на підприємствах і організаціях, що здійснюють [+]

Спеціальність: Світова економіка

Спеціалізації: Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Зовнішньоторговельна та комерційна діяльність

Кваліфікація: Економіст

Термін навчання: 4 роки, денна форма одержання освіти

Спеіаліст призначений: для роботи в органах державного управління та регулювання зовнішньоекономічної діяльності; на підприємствах і організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність всіх форм власності; в торгово-промислових палатах, в торгівх представництвах і торгових будинках, в науково-дослідних і навчальних закладах; в інших організаціях, що працюють в області світової економіки і міжнародних економічних відносин ... [-]


спеціаліст - математика

Навчання в університеті / на кампусі Стаціонарна форма навчання Заочна та вечірня форма 4 - 5 років September 2018 Білорусь Гомель + 1 більше

Спеціаліст призначений: для науково-дослідної, організаційно-управлінської, викладацької та педагогічної діяльності в галузі математики та [+]

Спеціальність: Математика (науково-педагогічна діяльність)

Спеціалізації:

Алгебра і теорія чисел Диференціальні рівняння Теорія ймовірностей і математична статистика Математичний аналіз Математичноя інформатика

Кваліфікація: Математик.Викладач математики та інформатики

Термін навчання: 4 роки, денна форма одержання освіти

5 років, заочна форма одержання освіти (заочний факультет) ... [-]


спеціаліст - фізика

Навчання в університеті / на кампусі Стаціонарна форма навчання Заочна та вечірня форма 4 - 5 років September 2018 Білорусь Гомель + 1 більше

Спеціаліст призначений: для роботи в науково - дослідних і дослідно - конструкторських установах, на промислових підприємствах у первинних посадах, [+]

Спеціальність: Фізична електроніка

Спеціалізації: Медична електроніка

Термін навчання: 4 роки, денна форма одержання освіти

Спеціаліст призначений: для роботи в науково - дослідних і дослідно-конструкторських установах, на проишленних підприємствах у первинних посадах, передбачених для заміщення спеціалістами з вищою освітою типовими номенклатурами посад.

Сфера професійної діяльності: ... [-]


спеціаліст - фізична культура

Навчання в університеті / на кампусі Стаціонарна форма навчання Заочна та вечірня форма 4 - 5 років September 2018 Білорусь Гомель + 1 більше

Спеціаліст призначений: для науково-дослідної, організаційно управлінської, викладацької та педагогічної діяльності в галузі фізичної культури [+]

Спеціальність: Фізична культура (напрямок - науково-педагогічна діяльність)

Спеціалізації:

Тренерська робота з виду спорту (легка атлетика), Тренерська робота з виду спорту (спортивні ігри) Фізкультурно-оздоровча та туристично-рекреаційна діяльність Основи фізичної реабілітації Основи лікувальної фізичної культури Дошкільна фізичне виховання

Кваліфікація: Викладач

... [-]

спеціаліст - філологія

Навчання в університеті / на кампусі Стаціонарна форма навчання Заочна та вечірня форма 4 - 5 років September 2018 Білорусь Гомель + 1 більше

Спеціаліст призначений: для науково-дослідної, педагогічної, комп'ютерно-філологічної, культурно-просвітницької, організаційно-управлінської [+]

Спеціальність: Російська філологія (напрямок - комп'ютерне забезпечення)

Спеціалізації: мовознавство літературознавство Кваліфікація: Філолог. Викладач російської мови та літератури.Фахівець з комп'ютерної філології

Термін навчання: 4 роки, денна форма одержання освіти

Спеціаліст призначений: для науково-дослідної, педагогічної, комп'ютерно-філологічної, культурно-просвітницької, організаційно-управлінської, іннваціонной діяльності в середніх загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях; середніх спеціальних навчальних закладах; на філологічних факультетах університетів; в науково-дослідних установах; засобах масової інформації та масової комунікації; редакіонно-видавничих відділах; дошкільних та позашкільних установах; органах державного управління, громадських об'єднаннях, органах внутрішніх справ. ... [-]


спеціаліст - історія

Навчання в університеті / на кампусі Стаціонарна форма навчання Заочна та вечірня форма 4 - 5 років September 2018 Білорусь Гомель + 1 більше

Спеціаліст призначений: для роботи в науково-дослідних інститутах, Біб-лиотека, архівах, організаціях та установах культури, середніх і середніх [+]

Спеціальність: Історія (напрямок - історія вітчизняна і загальна)

Спеціалізації:

Історія Білорусі нового і новітнього часу Історія слов'янських країн Нова і новітня історія зарубіжних країн

Кваліфікація:Історик. Викладач історії.

Термін навчання: 4 роки, денна форма одержання освіти

5 років, заочна форма одержання освіти (заочний факультет)

Спеціаліст призначений: для роботи в науково-дослідних інститутах, Біб-лиотека, архівах, організаціях та установах культури, зедніх і середніх спеціальних навчальних закладах, гим-назіях і ліцеях, вузах, аналітичних центрах громадськості них і державних організацій, органах управління. ... [-]