присяжний бухгалтер

Загальні відомості

Опис програми

1

ÐÑганÑзаÑÑÑ Ð² ÑÐ¼Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¶Ð¾ÑÑÑÐºÐ¾Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑенÑÑÑ Ñа ÑнÑеÑнаÑÑоналÑзÑваÑи конÑекÑÑÑ, вимагаÑÑÑ Ð³ÑомадÑÑÐºÐ¸Ñ Ð±ÑÑгалÑеÑÑв з ÑвеÑдим бÑÑгалÑеÑÑÑкого Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñкового адмÑнÑÑÑÑаÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð²Ð¸Ñок, навÑаннÑ, ÑнÑегÑÑÑ Ð¿ÑавовоÑ, гÑманÑÑÑиÑний, маÑемаÑиÑÐ½Ñ Ñ ÐµÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼ÑÑÐ½Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ. Ðого дÑмки з економÑÑÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð±ÑÑгалÑеÑÑÑкий облÑк Ñ Ñ.д. Ðони можÑÑÑ ÑÑавиÑиÑÑ Ð´Ð¾ ÑÑдовоÑ, адмÑнÑÑÑÑаÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ñ Ñа / або Ð¿Ð¾ÐºÐ»Ð¸ÐºÐ°Ð½Ñ Ð·ÑобиÑи гÑомадÑÑÐºÑ Ð²ÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÐ·Ð½Ñ Ñеми ÑÑлей.

EAN пÑопонÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑалÑÐ½Ñ Ð¿ÑогÑÐ°Ð¼Ñ Ð´Ð»Ñ Ð°Ð´Ð¼ÑнÑÑÑÑаÑивного ÑÑнанÑового аналÑÑика Ñ ÑеÑÑиÑÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±ÑÑгалÑеÑÑв легÑÑÐ¸Ð¼Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐонÑÑлÑÑаÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ñ Ñади компанÑй, пÑиÑилÑÐ½Ð¸Ñ ÑнÑÑиÑÑÑÑйного пÑоекÑÑ. ÐÑиÑÐµÐ»Ñ Ð¼Ð°ÑÑÑ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÑ Ð¿ÑдгоÑÐ¾Ð²ÐºÑ Ñ Ð´Ð¾ÑвÑд ÑобоÑи Ñ Ð½Ð°Ð²ÑаÑÑÑÑÑ Ð² обÑобÑÑ ÑÑÑаÑегÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ ÑпÑиÑÐ½Ð½Ñ Ð½Ð°Ð±ÑÑÑÑ Ð½Ð°Ð²Ð¸Ñок. ÐÑакÑиÑна пÑдгоÑовка ÑÑÑденÑÑв efectiviza ÑлÑÑом аналÑÐ·Ñ ÑеалÑÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¸Ð¿Ð°Ð´ÐºÑв компанÑй, пов'ÑÐ·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð· EAN, ÑÐºÑ Ð²Ð¸ÑÑавлÑÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¿Ñоблеми Ð´Ð»Ñ Ð»ÑкÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð² Ð¼ÐµÐ¶Ð°Ñ ÑÑб'ÑкÑÑв. попеÑеднÑо ateneos пÑоÑеÑÑоналÑв в компанÑÑÑ Ñ Ð´Ð¸ÑкÑÑÑÑ Ð· екÑпеÑÑами з наÑки ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð²ÐµÐ´ÑÑÑÑÑ.

CPA можÑÑÑ Ð±ÑÑи пÑиÑвÑÑÐµÐ½Ñ Ð½Ð°ÑÑÑпним видам дÑÑлÑноÑÑÑ:

 • ÐÑопозиÑÑÑ Ð°Ð±Ð¾ Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑлÑг.
 • ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÑнкÑÑй пÑи пÑизнаÑÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑддÑв повноваженÑ.
 • ÐвакÑаÑÑÑ, ÑадÑомовленнÑ, пÑезенÑаÑÑÑ Ð°Ð±Ð¾ пÑблÑкаÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð²Ñдей, дÑмок, нагоÑоди, конÑÑлÑÑаÑÑÑ, доÑлÑдженнÑ, конÑÑлÑÑаÑÑÑ, екÑпеÑÑизи, завÑÑена копÑÑ, оÑÑнка, бÑджеÑи, лиÑÑи, ÑаÑÑнки, аналÑз, пÑоекÑи або аналогÑÑÐ½Ñ ÑобоÑи пÑизнаÑÐµÐ½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¾ÐºÑÐµÐ¼Ð¸Ñ Ð¾ÑганÑв деÑÐ¶Ð°Ð²Ð½Ð¾Ñ Ð²Ð»Ð°Ð´Ð¸ або деÑжавнÑ, змÑÑÐ°Ð½Ñ Ð°Ð±Ð¾ пÑиваÑÐ½Ñ Ð¿ÑдпÑиÑмÑÑва.

навÑалÑний план

ÐÐРШÐРРÐÐ

пеÑÑий ÑемеÑÑÑ

 • 01. ÐаÑемаÑика I
 • 02. ÐÑнови менеджменÑÑ
 • 03. СоÑÑологÑÑ
 • 04. УÑÑанови пÑблÑÑного пÑава
 • 05. ÐÑнови маÑкеÑингÑ

дÑÑгий ÑемеÑÑÑ

 • 06. ÐаÑемаÑика II
 • 07. ÐкономÑÑна ÑÑÑоÑÑÑ
 • 08. ÐÑнови бÑÑгалÑеÑÑÑкого облÑкÑ
 • 09. УÑÑанови пÑиваÑного пÑава
 • 10. Ðомп'ÑÑеÑи

ÐРУÐÐРРÐÐ

пеÑÑий ÑемеÑÑÑ

 • 11. СÑаÑиÑÑика
 • 12. ÐаÑÑÑÑÑÑ ÑиÑÑеми
 • 13. СиÑÑеми бÑÑгалÑеÑÑÑкого облÑкÑ
 • 14. ÐÑкÑоекономÑка
 • ÐеÑодологÑÑ Ð´Ð¾ÑлÑÐ´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ 15.

дÑÑгий ÑемеÑÑÑ

 • 16. ФÑнанÑова маÑемаÑика
 • 17. ÐÑлÑкÑÑÐ½Ñ Ð¼ÐµÑоди
 • 18. ÐонÑÑакÑи Ñ ÐºÐ¾ÑпоÑаÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð»ÑгаÑÑй
 • 19. ÐблÑк оÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð°ÑобÑв
 • 20. ÐÑганÑзаÑÑйний аналÑз

ТРÐТÐРРÐÐ

пеÑÑий ÑемеÑÑÑ

 • 21. ФÑнанÑова звÑÑнÑÑÑÑ
 • 22. ÐакÑоекономÑка
 • УпÑавлÑÐ½Ð½Ñ 23. ÐиÑÑаÑи Ñ
 • 24. ФÑнанÑовий менеджменÑ
 • 25. ÐодаÑки I

дÑÑгий ÑемеÑÑÑ

 • СемÑÐ½Ð°Ñ ÐнÑегÑаÑÑÑ 26.
 • 27. ÐпеÑаÑÑйний аÑдиÑ
 • 28. ÐÑганÑзаÑÑйний менеджменÑ
 • 29. Ðакон пÑо пÑаÑÑ
 • 30. ÐодаÑки II

ЧÐТÐÐРТÐРРÐÐ

пеÑÑий ÑемеÑÑÑ

 • 31. ÐанкÑÑÑÑÑво
 • 32. ÐÑжнаÑодний бÑÑгалÑеÑÑÑкий облÑк
 • 33. ÐовнÑÑнÑй аÑдиÑ
 • 34. РозÑобка Ñ Ð¾ÑÑнка
 • 35. Ðланова I

дÑÑгий ÑемеÑÑÑ

 • 36. ÐÑоÑеÑÑйна Ñ ÑÑдова пÑодÑкÑивнÑÑÑÑ
 • 37. ÐÑоÑеÑÑйна пÑакÑика
 • 38. ÐÑика Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑйна еÑика
 • 39. Ðланова II
 • 40. ÐаклÑÑний ÑемÑнаÑ

ÑÑÐ½Ð½Ñ Ð¿Ð°Ð¿ÐµÑи

пÑомÑÐ¶Ð½Ñ Ð¿ÑодÑкÑи

ÐÑÑгалÑеÑÑÑкий адмÑнÑÑÑÑаÑивний аналÑÑик ÑнÑвеÑÑиÑеÑÑ (3 Ñоки)

кÑнеÑÑ

ÐÑÑгалÑÐµÑ (4 Ñоки)

Останнє оновлення Грудень 2019

Про навчальний заклад

EAN es una institución universitaria que se propone conformar una comunidad educativa donde se analice, discuta, reflexione y produzca conocimiento en torno a las Ciencias de la Administración, con e ... Детальніше

EAN es una institución universitaria que se propone conformar una comunidad educativa donde se analice, discuta, reflexione y produzca conocimiento en torno a las Ciencias de la Administración, con especial atención a la relevancia cultural y social de los procesos formativos y de los servicios que se transfieren a la comunidad. Згорнути